Pelajar jurusan Fiqh & Fatwa, Fakulti Syariah dan Undang-undang tidak melepaskan peluang melakukan cerapan gerhana matahari pagi ini